ЗА НАС

Млада ,но с традиции.

Интегрирана, мултинационална и водеща компания за строителство на недвижими имоти.

SuisseTech е водеща строителна компания и компания за недвижими имоти във България , както има и силна позиция в развитеито на инфраструктурни обекти на пазарите във Швейцария, България и Обединени арабски емирства. SuisseTech е и успешен предприемач на недвижими имоти във България и Обединените арабски емирства.

Със и за хората SuisseTech планира и изгражда устойчиво строителство за нуждите на всеки от жилище, работно място и мобилност в утрешния ден.

Визия, мисия и ценности…

АНГАЖИРАНИ И ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ КЛИЕНТИТЕ

Визия

Нашата визия е да бъдем интегриран, мултинационален водещ доставчик на строителни и недвижими имоти.

Мисия

Нашата мисия е да развиваме устойчиви недвижими имоти за хората и да изграждаме сгради и инфраструктура, за да отговорим на техните нужди за модерен живот, работа и пътуване.

Ценности

SuisseTech се ангажира с ценностите на съвършенство, сътрудничество, гъвкавост, почтеност и устойчивост. В цялата компания сме дефинирали заедно как искаме да живеем всяка от тези ценности

Нашите цели

съвършенство

Ние отговаряме на най-високите стандарти в нашите проекти, услуги и вътрешни процеси. Ние се справяме отлично, като поставяме стандарти за традиции и иновации, за да надминем очакванията на нашите партньори и клиенти. Днес и утре…

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Ние комбинираме нашите разнообразни пазарни познания и професионални умения с професионален опит в полза на нашите клиенти и други заинтересовани страни. Ние живеем в сътрудничество, като създаваме доверие чрез справедливост, прозрачност и уважение. С всички наши партньори.

ИНТЕГРИТЕТ

Ние отговаряме на високите етични стандарти, честни сме и действаме в съответствие със споразуменията, които сме сключили. Ние живеем почтено, като сме честни и надеждни, действайки с уважение и винаги го правим с усмивка :-)

УСТОЙЧИВОСТ

Ние генерираме устойчиви резултати и защитаваме нашите събратя и околната среда. Живеем заедно за устойчивост, като създаваме бъдеще, което си струва да живеем за всички.

Гъвкавост

Ние разпознаваме възможностите и рисковете на ранен етап и реагираме бързо на тях – както стратегически, така и оперативно. Ние живеем гъвкаво като изключително мобилен, страстен мултинационален екип, който непрекъснато търси иновативни решения, за да премине границите и по този начин да постигне най-добрата стойност за нашите клиенти.

Част от нашите партньори

SuisseTech България е партньор с утвърдени компании на местните и международни пазар.