Това сме ние

Съвет на директорите – баланс и опит

МАНОЛ КИСЬОВ – изпълнителен директор

Роден 1989

Бизнес мениджмънт

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – изпълнителен директор

Роден 1989

Магистър: Логистика.

Управление на веригата за доставки в УНСС

Борд на директорите

Нашият борд на директорите е съставен от млади и енергични хора, които също имат необходимото образование и опит в строителството и предприемачеството.

МАНОЛ КИСЬОВ – изпълнителен директор

Роден 1989

Бизнес мениджмънт

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ – изпълнителен директор

Роден 1989

Магистър: Логистика.
Управление на веригата за доставки в УНСС

Последни проекти

Suissetech България винаги работи усърдно, подобрявайки силуета на нашите общности и бизнеса на нашите клиенти. Нашият голям брой служители и гъвкави строителни техники означават, че можем да се справим с голям обем проекти, като същевременно осигуряваме бързо и точно изпълнение на графика.

Наши проекти

Връзка с нас?

имате идея, с реализирането на която можем да помогнем?

Връзка с нас